Ekonomi

Termik santraller sıkı takip edilecek

Termik santraller sıkı takip edilecek. Özelleştirilmiş ya da özelleştirme sürecindeki termik santrallerde zararlı emisyonların düşürülmesine yönelik çalışmalar izlenecek. Termik santraller sıkı takip edilecek, habere göre yönetmelik yayımlandı.

Termik santraller sıkı takip edilecek

Özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımları mercek altına alınıyor.

Özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayınlandı. Uyum sürecinin takibini yapmak üzere bir Çevre Mevzuatına Uyuma Yönelik Takip ve İzleme Komisyonu kurulacak. Komisyon, dördü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan, dördü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşacak. Komisyonun sekretaryası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürütülecek. Komisyon ilk toplantısında çalışma usul ve esasları ile karar alma süreçlerini belirleyecek.

PLANLAR 30 GÜN İÇİNDE BAKANLIKTA

Dünya’nın haberine göre termik santral şirketleri, çevre mevzuatına uyum konusunda hazırladıkları ilk iş termin planlarını ve raporlarını, 30 gün içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunacak. Üç nüsha basılı şekilde ve ayrıca dijital ortamda sunulacak bu iş termin planları ve raporlar komisyon üyelerine iletilecek.

Komisyon, üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarını inceleyecek, buna ilişkin görüş bildirerek düzeltme/değişiklik ve/ veya ek bilgi/belge talep edebilecek. İstenen düzeltme/değişiklik ve/veya ek bilgi/belgenin ne zamana kadar sunulacağını da belirleyecek Komisyon, eksiksiz yapılmış plan başvurularını yapacağı değerlendirme sonucunda teknik olarak uygun olup olmadığını karara bağlayacak. Karara bağlanmış planların uygulanmasındaki ilerlemeyi de komisyon takip edecek. Bu amaçla yerinde inceleme yapabilecek ya da yaptırabilecek Komisyon, gerekli görürse ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından yerinde inceleme yapmak üzere personel talep edebilecek.

REVİZYONLAR DA ONAYA TABİ

Üretim şirketleri, komisyon tarafından onaylanan iş termin planına uygun faaliyetleri yerine getirecek. Her tesise ilişkin iş termin planı ile bu planlardaki muhtemel revizyonlar komisyon tarafından incelenmek üzere bakanlığa iletilecek. İş termin planı kapsamında ilerlemeleri gösteren rapor dörder aylık periyotlarla bakanlığa sunulacak. Plana uyulmaması veya gecikme halinde bunlar gerekçeleriyle birlikte belgelerle Bakanlığa sunulacak.

YENİKÖY KEMERKÖY’Ü GE MODERNİZE EDECEK

Limak Enerji ve İC Enerji tarafından özelleştirme ihalesinden alınan Muğla’daki Yeniköy Kemerköy kömür santrali modernize ediliyor. Bu çerçevede, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ ile General Electric arasında tam modernizasyon projesi için 260 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı. Modernizasyon projesi Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’nin karbon emisyonunu aşağıya çekecek. Proje aynı zamanda tesislerin verimliliğini yüzde 6 oranında arttırarak yüzde 40’lar seviyesine yükseltecek. Tesislerin emisyonları ise üçte bire varan oranlarda aşağı çekilmiş olacak.

İC İçtaş Enerji Yatırım Holding ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesini, güvenilirliğini, verimliliğini artırırken karbon emisyonlarını da azaltmaya çalıştığını belirterek “Ülkemizin gelecekteki ekonomik büyümesine ve ulusal enerji politikalarına güveniyoruz ve stratejimiz mevcut elektrik üretim altyapısını modernize etmeye odaklandı. Bu modernizasyonlarla, tesislerimiz Türk halkının ve işletmelerinin gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için daha iyi bir konuma gelecektir” dedi. GE’nin üstlendiği modernizasyon ve tam tesis yenileme projesi, beş Zamech yüksek basınçlı, orta basınçlı ve düşük basınçlı buhar türbini ile beş adet Dolmel jeneratörünün hava soğutmalı jeneratörlerle değiştirilmesini içerecek. GE aynı zamanda beş Rafako kazanı, beş baca gazı kükürt giderme ve elektrostatik çökeltici sistemini modernize ederek elektrik ve mekanik denge sistemini modernize edecek ve dağıtılmış bir kontrol sistemi kuracak.

ÇATI TİPİ GES’LERİN ÖNÜ AÇILDI

Küçük ölçekli güneş enerji santrallerinin (GES) yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel olarak gösterilen yapı ruhsatı şartı kalktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemenin 59. maddesine göre, binalarda, binaların kendi ihtiyaçları için yapılacak güneş enerjisi sistem kurulumları için yapı ruhsatı gerekmediği hükmü getirildi. Getirilen düzenleme, ısı yalıtımı uygulamaları için de geçerli. Söz konusu sistemlerin, binaların taşıyıcı sistemini etkilememesi gerekiyor. Yapı ruhsatı izni istenmemesi, sistemi kuracaklardan ise muvafakat alınması şartına da bağlandı.

Yönetmeliğin “Yapı ruhsatı gerektirmeyen inşai faaliyetler” başlığı altında yapılan düzenleme şöyle: “Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az C olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.”

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica