Raporlar

Sokakta Tarihe Geçen Genel Kurul

Sokakta Tarihe Geçen Genel Kurul

Kuzuluk Kaplıca Evleri Devremülkzedeler Dayanışma Derneği üyeleri, Sakarya Akyazı Kuzuluk İhlas Kaplıca evlerinde bugün yapılacak olan Genel Kurul Salonuna İhlas Kaplıca Evleri yönetimi tarafından alınmayınca sokakta genel kurul yaparak tarihe geçtiler- akarhaber

Sakarya Akyazı Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde, 32500 Devremülk sahibi bulunuyor. Devremülk sahipleri, 25 yıldan beri İhlas tarafından belirlenen 5 kişilik yönetim kurulu eliyle yönetilmesine ve her yıl 100 Milyon lira olarak toplanan aidatlarının nereye harcandığını bilmek istiyor. Devremülk sahipleri İhlas’ın bu zulmüne karşı örgütlenerek Kuzuluk Kaplıca Evleri Devremülkzedeler Dayanışma Derneği çatısı altında toplandılar. İlk kez örgütlü bir gücün belirleyici olacağı bilinciyle hareket eden devremülk sahipleri genel kurula yoğun bir şekilde katıldılar.

Bugün 6 Ocak 2024 tarihinde genel kurula katılmak için İhlas Kaplıca Evlerine gelen devremülk sahipleri İhlas yönetimi tarafından içeri alınmayınca, salona alınmadıklarını belirten bir tutanak tutarak genel kurula sokakta devam etme kararı aldılar.

Salona alınmayan üyeleri temsilen bir konuşma yapan Kuzuluk Kaplıca Evleri Devremülkzedeler Dayanışma Derneği Başkanı Bahri Odabaş şunları söyledi:

“25 yıldan beri 32500 Devre mülk sahibi aileye, İhlas Holding her yıl, tapulu mülklerinde, demokratik hakları olan “seçme ve seçilme haklarını” kullandırmayarak, her yıl bizden topladığı yaklaşık 100 Milyon TL’nin hesabını vermiyor. Seçim için toplanan biz kat maliklerini, site özel güvenlikleri şahit olduğunuz gibi salona almadılar. Ama sorun değil. Biz tutanaklarımızı tutarak yolumuza sakin bir şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi yıllardır bizi seçimlere sokmayanlar, bizin fikrimizi almayanlar, bizden habersiz her türlü kararı alarak dayatanlar, sadece 5 kişi tarafından yapılan genel kurulla burada 32500 devremülk sahibinin evlerini nasıl kullanacağına karar verebiliyor.

Biz şimdi sakin bir şekilde, kırmadan dökmeden, taşkınlık yapmadan genel kurulumuzu sokakta yapacağız. Genel Kurulumuzu yaptıktan sonra yeni seçilen yönetim kurulu sizler adına sürecin tamamını sorunları sizlere fazla yansıtmadan çözmeye çalışacaktır. Gelişmeler hakkında sizler sürekli olarak tarafımızdan bilgilendirileceksiniz. Yıllardır çektiğimiz zulme bugün kendi irademizle son veriyoruz. Verdiğiniz destek bizi mutlu etmiştir. Sizlere teşekkür ediyor ve desteğinizi bizden eksik etmemenizi diliyorum. Yapacağımız genel kurulumuz ve ve seçeceğimiz yönetim kurulumuz hepimize hayırlı olsun.”

Hazirun listelerinin imzalanmasının ardından İhlas Kaplıca Evleri devremülk sahipleri sokakta genel kurul yapmak için aşagıda belirtilen gündemle genel kurula başladılar.

GÜNDEM
1. AÇILIŞ VE YOKLAMA
2. DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ
3. DİVAN HEYETİNE TOPLANTI TUTANAĞINI İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ.
4. SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞININ OKUNMA
5. GELİR, GİDER HESAPLARININ VE DENETİM RAPORUNUN OKUNMASI
6. ESKİ YÖNETİMİN VE DENETİMİN İBRASININ OYA SUNULMASI
7. YÖNETİME ADAY OLANLARA SÖZ VERİLMESİ
8. YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİ
9. DENETÇİ SEÇİLMESİ
10. YÖNETİME YETKİ VERİLMESİ
11. ÖZEL GÜVENLİK, SİTE YÖNETİMİ DAHİL İHTİYAÇ DUYULAN HİZMETLERİN SATIN ALINMASI İÇİN YÖNETİCİYE YETKİ VERİLMESİNİN OYLANMASI
12. SİTENİN İSMİNİN, KUZULUK KAPLICA EVLERİ SİTESİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN YÖNETİME YETKİ VERİLMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
13. YÖNETİM VE DENETİMİN HUZUR HAKLARININ GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI
14. İŞLETME BÜTÇESİNİN OYA SUNULMASI
15. YÖNETİCİYE ESKİYE DÖNÜK HESAPLAR İÇİN DAVA AÇMAYA, MÜNFERİT VEYA MÜŞTEREK İMZA İLE SİTE İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİ YAPMASININ OYA SUNULMASI
16. YÖNETİM KURULUNUN DEĞİŞMESİ VE YENİ SEÇİLEN YÖNETİMİN GÖREVE BAŞLAMASINA ENGEL OLUNMASI HALİNDE, YÖNETİM BİNASINI TESLİM ALMAK VE YENİ YÖNETİMİN GÖREVE BAŞLAYABİLMESİ İÇİN ÇİLİNGİR DAHİL HER İŞLEMİ YAPMAYA YETKİ VERİMESİNİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI
17. DİLEK VE TEMENNİLER
18. KAPANIŞ

Bahri Odabaş, Temel Muzaffer Şişmanoğlu ve Kazım Durmaz tarafından verilen yukarıdaki maddelerin gündeme alınmasına ve görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Açılış ve yoklama yapılarak ilk iki madde görüşüldü. Gerekli çoğunluğun olduğu görüldü. Verilen önergeyle divan heyeti seçildi. Seçilen Divan Heyetinde Temel Muzaffer Şişmanoğlu Divan Başkanı, Makbule Malakçıoğlu ve Kazım Durmaz Katip üyeler olarak görev yaptılar.

3. Divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
Divan heyetine, toplantıya katılanlar adına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu. Divan heyetine, toplantıya katılanlar adına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4.Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması
Saygı duruşu yapıldı, istiklal Marşı okundu.

5. Gelir, Gider Hesaplarının Ve Denetim Raporunun Okunması
Eski Yönetimin gelmemesi ve Gelir Gider tablosu, Hesaplar, Faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarını göndermedikleri için gelir-gider tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim Kurulu Raporu okunamadı.

6. Eski Yönetimin Ve Denetimin İbrasının Oya Sunulması
Eski Yönetimin Ve Denetimin İbrası Oya Sunuldu. Ayrı ayrı yapılan oyama sonucunda yönetim kurulu ve denetim kurulu İbra edilmedi.

7. Yönetime Aday Olanlara Söz Verilmesi
Site Yönetimine Aday olanlara söz verildi, Bahri Odabaş söz aldı, yaklaşık 25 yıldan beri siteyi Yöneten İhlasa bağlı şirket bir defa bile Genel Kurula gelmedi, Bizden topladığı yaklaşık 100 Milyon Liranın hesabını vermedi, Genel Kurula gelenleri, site Özel Güvenliğini kullanarak, Darp, Taciz, Tehdit ve Fiziki Müdahalelerle dağıtmaya çalıştı, Kat Maliklerinin seçtiği yönetime siteyi teslim etmedi, kafasına göre paralar topladı, Bu yıl 6 Ocakta Genel Kurulda belirlenecek aidatları 1 ocakta belirleyip %100 zam yaparak 4.300 Lira olarak yayınladılar, Dairelerimize ,düzgün bir temizlik bile yapılmadığı ortada, 25 yıldır aynı eşyaları kullanıyoruz, Gençler siteye gelmek istemiyor, herkes bir an önce yok pahasına Devre mülkünü satmaya çalışıyor. Biz seçilirsek, önce aidatları indirmekle işe başlayacağız, 2.500 TL aidat ile, Başta Temizlik olmak üzere, en acillerinden başlayarak eşyaları değiştirip, Gençlere cazip gelecek projeler hayata geçireceğiz. Her dönem bir toplantı yapıp Devre Mülk sahiplerinin şikayetlerini, öneri ve fikirlerini alacağız, Resepsiyona bir Beyaz Masa koyup, herkesin şikayet ve önerileri o Masadaki arkadaşımız tarafından takip edilecek. Dijital ortamda herkes toplanan paraları ve yapılan işleri ve harcamaları her an cep telefonundan görebilecek, öneri ve şikayetlerini bildirebilecektir. Dışarıdaki Esnaf ev Halkla da toplantılar yapıp Siteyi Ve Kuzuluğu, Türkiye’nin örnek alınacak bir Merkezi haline getireceğiz dedi.

8. Yönetimin Kurulunun Seçilmesi
Yönetim kurulu Başkanlığına Bahri Odabaş, Yardımcılıklarına Muzaffer Şişmanoğlu ve Kazım Durmaz aday oldular. Başka adaylık önerisi yapılmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu Başkanlığına Bahri Odabaş, Yardımcılıklarına Muzaffer Şişmanoğlu ve Kazım Durmaz oy birliği ile seçildi

9. Denetçi Seçilmesi
Mehmet Latif Pilten Denetçiliğe aday gösterildi. Başka aday çıkmadı. Yapılan oylama sonucunda denetçiliğe Mehmet Latif Pilten oy birliği ile seçildi. Yedek Denetçiliğe Makbule Malakçıoğlu aday oldu. Yapılan oylama sonucunda Yedek Denetçi olarak Makbule Malakçıoğlu oy birliği ile seçildi.

10. Yönetime Yetki Verilmesi
Genel Kurul toplantısında alınan kararları uygulamaya, Sitenin taraf olduğu açılmış davaları (dava bedel sınırı olmaksızın Tazminat, istirdat, menfi tespit ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü dava) ve icra takiplerini takip etmeye, arabuluculuk sürecinde siteyi temsil etmeye, sitenin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli olan her türlü dava (dava bedel sınırı olmaksızın Tazminat, istirdat, menfi tespit ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü dava) ve icra takibi açmaya, dava ve icra takiplerini sulhen sonuçlandırmaya, feragat etmeye, Cumhuriyet savcılığı nezdinde şikayetlerde bulunmaya bu işlemlerin takibi için avukat veya avukatlar tutmaya, avukatlara ve 3. şahıslara vekaletname vermeye, sözleşmeler imzalamaya, muvafakatname vermeye, site adına daha önceden verilmiş/verilecek her türlü vekaletleri azletmeye, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi dairesi ve diğer tüm resmi dairelerde borç yapılandırması dahil her türlü işleri yapmaya ve şifre almaya, SGK şifresi almaya, İnternet Vergi Dairesi Şifresi almaya, Tahmini işletme projesindeki, onarım ve yatırım giderleri dahil bütçenin genel gider fasılları arasında aktarma yapmaya, yıl içerisinde gelirlerin giderleri karşılamayacağının anlaşılması halinde ilave aidat (Avans) belirlemeye ve tahsil etmeye, bankalarda hesap açtırmaya, hesap kapatmaya, para yatırmaya, para çekmeye, İnternet şifresi almaya, iptal ettirmeye pos cihazı almaya, kredi kartı almaya ve bankalar nezdinde gerekli bütün işlemleri yapmaya, posta çeki hesabı açtırmaya, hesap kapatmaya, para yatırmaya, para çekmeye, Noterler nezdinde her türlü ihtar keşide etmeye, her türlü işlem yapmaya, araç kiralamaya, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi dairesi ve diğer tüm resmi dairelerde her türlü işleri yapmaya, şifreleri almaya, su, elektrik aboneliği ile ilgili olarak abonelik, açma ve/veya kapama dahil her türlü işlemi yaptırmaya (Turkcel, Vadafone, Türk Telekom, Avea, TTNET, Naznet vd.) telefon-cep telefonu işlemleri yapmaya (hat almaya, kapatmaya, nakil, devir vs.) internet bağlantıları ile ilgili işlemleri yapmaya, site aidatlarını tahsil etmeye, ödemeyenler için ihtarnameler çekmeye icra takibi başlatmaya, gerektiğinde alacak davaları açmaya ve yasal her türlü işlemi yapmaya, kanuni ipotek tesis taleplerinde bulunmaya, gerektiğinde bu kanuni ipotekleri kamu Kurumları nezdinde teminat olarak göstermeye, borçlanmaya, hizmet satın almaya, kiralama yapmaya, sözleşme veya sözleşmeler yapmaya, özel güvenlik hizmeti almaya, sitede çalışacak tüm personeli işe almaya ve işten çıkarmaya, maaşlarını belirlemeye, site sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için market işletmeye ve/veya havuz kafeyi faaliyete geçirmeye, bunları kiraya vermeye, elektrik ve su bedeli ödenmeyen dairelerin elektriğini ve/veya suyunu kesmeye, gerektiğinde elektrik ve su sayaçlarını değiştirmeye ve gerekli bütün işlemleri yapma konusunda yönetim Kurulu Başkanı Bahri Odabaş’ın yetkilendirilmesine. Devremülk sözleşmesi gereğince, aidatı ödenmeyen Devremülkün kullanım hakkının site yönetimine geçeceği için aidatını ödemeyen devremülk maliklerinin ve/veya kiracılarının devremülke girişini engellemeye, Sitede bulunan devremülklerin kiralanma esasları ve kiracıların uyması gereken kuralların belirlemeye, belirtilen yetkilerinin tamamı kullanmaya; tamamını veya bir kısmını tevkil, teşrik ve azletmeye Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Odabaş’ın münferiden, tek imza ile yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. Özel Güvenlik, Site Yönetimi Dahil İhtiyaç Duyulan Hizmetlerin Satın Alınması İçin Yöneticiye Yetki Verilmesinin Oylanması
Özel Güvenlik, Site Yönetim ve Tüm hizmetlerin satın alınması ve/veya akitlerin yapılması ve sonlandırılması için Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Odabaş’a Münferit imza ile yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

12. Sitenin İsminin, Kuzuluk Kaplıca Evleri Sitesi Olarak Değiştirilmesi İçin Yönetime Yetki Verilmesinin Görüşülmesi
Sitenin isminin, “Kuzuluk Kaplıca Evleri” olarak değiştirilmesine, isim değişikliği ile ilgili Banka, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi resmi makamlar nezdinde yapılması gereken işlemleri yapabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Odabaş’a Münferit imza ile yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

13. Yönetim Ve Denetimin Huzur Haklarının Görüşülüp Karara Bağlanması
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin il dışından gelip Toplantılara katılacak olması nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Yardımcılarının toplantı başına 5.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi, denetçiye denetim yapmak için yapacağı ulaşım ve konaklama masraflarını karşılamak üzere denetim yaptığı ayda 5.000,00 TL ödenmesi oya sunuldu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yardımcılarının toplantı başına 5.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi, denetçiye denetim yapmak için yapacağı ulaşım ve konaklama masraflarını karşılamak üzere denetim yaptığı ayda 5.000,00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

14. İşletme Bütçesinin Oya Sunulması
Genel kurula gelmeyen eski yönetimin işletme projesi hazırlayarak duyuru yaptığı öğrenildi. Ayrıca yeni seçilen yönetim kurulunun da 2024 yılı için hazırladığı işletme projesi divan heyetine sunuldu. Her iki işletme projesi de okunduktan sonra oy sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yen seçilen yönetim kurulunun (Bahri Odabaş, Muzaffer Şişmanoğlu, Kazım Durmaz) hazırlamış olduğu 2024 yılı işletme projesi oybirliği ile kabul edildi. Buna göre 01.01.2024 tarihinden itibaren aidatların 2.500,00 TL olmasına ve 31.03.2024 tarihine kadar ödenmesine, gecikme halinde aylık %5 gecikme tazminatı uygulanmasına, aidatını ödemeyenlerin siteye alınmamasına oybirliği ile karar verildi.

15. Yöneticiye Eskiye Dönük Hesaplar İçin Dava Açmaya, Münferit Veya Müşterek İmza İle Site İle İlgili Tüm İşlemleri Yapmasının Oya Sunulması
Eski Yönetimin geriye dönük tüm hesaplar ile siteye ait defter ve belgelerin teslimi için Dava açmaya ilgili kurumlarla işlemler başlatıp sonlandırmak için Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Odabaş’a Münferit imza ile yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

16. Yönetim kurulunun değişmesi ve yeni seçilen yönetimin göreve başlamasına engel olunması halinde, yönetim binasını teslim almak ve yeni yönetimin göreve başlayabilmesi için çilingir dahil her işlemi yapmaya yetki verilmesinin görüşülüp karara bağlanması
Yönetim kurulunun yönetim binasında hemen göreve başlamasına, gerekse yönetim binasına girmek için toplantıya katılan hazirun huzurunda çilingir marifetiyle yönetim binasının açılmasına, çilingir çağırmak dahil tüm işlemleri yapmak için, yönetim kurulu üyelerine münferiden yetki verilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

17. Dilek Ve Temenniler
Seçilen yönetim kuruluna başarılar dilendi. Genel Kurulun ve toplantıda alınan kararların sitemiz için hayırlı olması dileğiyle toplantı kapatıldı. 06.01.2024 saat:

Katip Üye                            Divan Başkan                               Katip Üye
Kazım DURMAZ     Temel Muzaffer ŞİŞMANOĞU          Makbule MALAKÇIOĞLU

Divan Tutanağıyla birlikte yeni bir sürecin içine giren İhlas Kaplıca Evleri devremülk sahiplerinin seçtiği yeni yönetim görev başı yaparak gerek yargı süreci ve gerekse İhlas Yönetimi ile görüşmeler süreçlerini yönetecekler.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica