Genel

Öğretmenlerin yeni çalışma düzenlemesi

Öğretmenlerin yeni çalışma düzenlemesi ile uygulamalı eğitime yeniden dönülüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatleri yeniden düzenlendi. Öğretmenlerin yeni çalışma düzenlemesi, haberi öğretmenlerimizin incelemesi gereken bir düzenleme.

Öğretmenlerin yeni çalışma düzenlemesi

Konuya ilişkin düzenleme Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, komşu ülkelerde çıkan iç karışıklıklar nedeniyle; Türkiye’ye zorunlu göç eden vatandaşların topluma uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere 10 saate kadar ek ders görevi verilebilecek.

Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde yüksek öğrenimli olmak koşuluyla resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ve yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde; haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilecek.

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİNDE YENİ DÖNEM

İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin, daha önce ek ders kapsamında bulunan; öğrenci, çırak ve aday çırakların iş yerindeki uygulamalı eğitimini izlemeleri; programa uygunluğunu denetlemeleri, sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamaları ve mesleki rehberlikte bulunmak üzere; yaptıkları görevler artık normal ders kapsamında değerlendirilecek.

Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde “işletmelerde meslek eğitimi” adıyla gösterilecek. İşletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak yeniden değerlendirilecek söz konusu dersler; okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre ders saatleri kapsamında verilecek.

SINAVDA ÖĞRENCİ OLMASA DA EK ÜCRET

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada; Danıştay 11. Dairesince verilen 19 Haziran 2007 tarihli karar gereğince, karardan “öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla” ifadesi kaldırıldı.
Buna göre, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti; mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri ve proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere; öğrenciler sınava girmeseler de her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenecek.

Kararla, “yüz yüze eğitim”in tanımı da değiştirildi. Yeni kararla, yüz yüze eğitim, “işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin; derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder” olarak tanımlandı.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica