Nutuk

Nutuk‘u anlamak

Nutuk‘u anlamak

Bu kitap; yurdumuzun emperyalist güçler tarafından işgal edildiği günlerden başlayarak; Türk tarihinde bir dönüm noktası olan, İstiklâl Savaşı’nın nasıl ve hangi koşullarda kazanıldığını; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve Genç Cumhuriyetin inkılâplarının (devrimlerinin) yapılışını anlatan; siyasi ve milli tarihimizin, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından belgelerle yazılan bir başucu kitabıdır.
Nutuk’un içinde üçyüz numaralanmış belgenin yanında yaklaşık yüz civarında numaralanmamış belge bulunmaktadır.
Dörtyüze yakın belgeyle hayat bulan bu eser bir dönemin anlatımının belgeselidir. Nutuk‘u anlamak bir ayrıcalıktır bizim ülkemizde.

Bu kitap, (Nutuk) 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışından, 1927 yılına kadar olan dönemi anlatan bir kaynaktır. Nutuk‘u anlamak için okumak gerekiyor.

Mustafa Kemal ATATÜRK bu belgesel eseri, 1927 yılında, üç ay gibi kısa bir sürede kaleme almıştır. Kaleme aldığı belgesel eser içinde yer verilen “belgeler “ orijinal asıl belgelerdir.

Bu belgesel eser, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan İkinci Kurultayı’nda Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından altı gün içinde 37 saatte okunmuştur.

NUTUK dünyada bir eşi ve benzeri olmayan bir eserdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK, bu eser içindeki tarihi olayları belgelerle inceleyerek yazıya döken bir tarih yazarı olmanın yanında, doğrudan doğruya o tarihi yaşayan, o tarihi yapan kişidir. Tarihe yön veren, tarihi kendi elleriyle oluşturan kişidir.

Bize göre Mustafa Kemal ATATÜRK; “Bir önderin, tarihin akışını nasıl değiştirebileceğini, yok olmuş sayılan bir milletin nasıl ulusal (millî) bir devlet kurabileceğini de gösteren, ibret alınacak destansı bir belgeselin yaratıcısı ve lideridir”.

Gençliğe hitabe ile biten eser, gelecek kuşaklar için yol göstericidir.
Bu günlere baktığımızda, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bu günleri görerek bize neyi anlatmak istediğini daha iyi anlıyoruz.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Müslüman olduğunu, dine bağlılığını, Hz. Muhammede (S.A.S) hayranlığını ve sevgisini görmezden gelen günümüzün cilalı din tüccarları, din düşmanları, din simsarları maalesef bugün köşe başlarını tutmuş durumdalar.

O günlerde işgalci İngilizlerle işbirliği yapan cemiyetin günümüzde de parti olarak devam ettiğini söylemek yanlış olmaz sanırım.

“Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyleydi” … diye başlar Nutuk.

Bu görünüşü somut tahlillerle, o günlerde içinde bulunulan siyasi ve toplumsal durumu, perişanlığı, yoksunluğu, yoksulluğu, iç düşmanları, bölücü, isyancı dernekleri anlatır, Mustafa Kemal ATATÜRK.

İşgal altında toplumsal davranış ve işbirlikleri…

Biz de, bugün aynı durumda değil miyiz?

2004’te o zamanın Cumhurbaşkanı (A. Necdet Sezer) tarafından geri çevrilen ve şimdilik rafa kaldırılmış olan “Yerel Yönetimleri Eyaletleştirme Yasaları”…

Kaldırılan Köy Koruma Yasası’yla kırsal alanların, tarım alanlarının yabancıya satılabilmesi, yabancıya toprak alımının önünün açılması…

Çıkarılan Vakıflar Yasası, karşılıklılık aranmadan her ülkeye toprak satışının serbest bırakılması…
Karşılıklılık aranmadan Rum-Ermeni vakıf mallarının iadesi kararı…

Anayasa’nın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinin herkes tarafından tartışılır hale getirilmesi…

Bankalarımızın neredeyse tamamının yabancılara satılması…

Özelleştirme adı altında Cumhuriyetin kalelerinin birer birer yok pahasına yabancılara satılması…

50 yıllık anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte, ülkemizin enerji kaynaklarının arama ve kullanma hakkını yabancıların lütfuna bırakan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER tarafından veto edilen “Petrol Yasası”nın, Abdullah GÜL tarafından hemen onaylanması…

“Milli Eğitimin” milli olmaktan çıkarılıp, İslam Kültürü aldatmacasıyla Arap kültürünün zorla yerleştirilmeye çalışılması…

Tıpkı o günlerdeki gibi çepeçevre kuşatılmış değil miyiz?

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktığında gördüğü manzara gibi değil midir halimiz?
Nutuk’u anlamak; Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve TÜRKİYE’yi anlamaktır…

Bu günden itibaren bölüm bölüm, Akarhaber.com’da “NUTUK” yayınlanmaya başlayacaktır. Öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica