Bilim-Teknoloji

Andımız için Danıştay yeniden okutulsun kararı verdi

Andımız için Danıştay yeniden okutulsun kararı verdi Okullarımızda Öğrenci Andının kaldırılması üzerine Türk Eğitim-Sen‘in açtığı davada Danıştay kararını verdi. Danıştay, 8 Ekim 2013’te kaldırılan Öğrenci Andı için “Yeniden okutulsun” dedi. Andımız için Danıştay yeniden okutulsun kararı verdi detaylar haberimizde…

Andımız için Danıştay yeniden okutulsun kararı verdi

Öğrenci Andının kaldırılması üzerine Türk Eğitim-Sen‘in açtığı davada Danıştay kararını verdi. Danıştay, 8 Ekim 2013’te kaldırılan Öğrenci Andı için “Yeniden okutulsun” dedi.

“Aidiyeti ve bağlılığı güçlendiriyor”

Danıştay 8. Dairesinin 2018/2319 numaralı kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Metinde yer alan kavram ve ilkeler, Anayasamızda anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu gibi milli eğitim sistemimizin Kanun ve Yönetmelikte belirlenen temel amaçlarını da ortaya koymaktadır. Öğrenci Andı adlı bu metin zaman içinde değişikliklere uğramakla birlikte öğrencilere öğretilmek ve davranış biçimi olarak kazandırılmak istenilen değerlere ilişkin kavram ve ilkelerde bir değişiklik olmadan uzun yıllar okullarda okutulmuştur. Uyuşmazlık bu açıklamaların ışığı altında değerlendirildiğinde; yeni nesillerin ülkesine anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini ve bağlılığını güçlendirmeyi, onların milli, manevi ve kültürel değer oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan ve uzun yıllardır okutulan bu metnin yürürlükten kaldırılmasının hukuken geçerli sebeplere dayanması gerektiği tartışmasızdır.

“Kaldırılmasında kabul edilebilir gerekçesi yok”

Bu metnin; dayanağını teşkil eden Yasal ve Anayasal kurallarda, bir değişiklik olmadığı gibi bu kuralları şekillendiren ve metinde de yer alan toplumsal değer yargılarımızın ve ilkelerimizin değişmesi ya da değiştirilebileceğinin kabulü de mümkün değildir. Bu durumda, içeriği itibariyle milli eğitim sistemimizin temel amaç ve ilkelerini gerçekleştirmeye katkı sağlar niteliği bulunan, dayanağı kural, ilke ve kavramlarda herhangi bir değişiklik bulunmayan öğrenci andının, herhangi bir kabul edilebilir gerekçeye dayanılmaksızın kaldırılmasında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

“…çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı…”

Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak yeni nesillerin yetiştirilmesi olan milli eğitim sistemimizin temel amaçlarını gerçekleştirmesini içeriği itibariyle sağlamaya yardımcı olabilecek nitelikteki öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayandırılmadığı anlaşıldığından, dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir”

“Yeni yönetmelikte öğrenci andına yer verilmedi”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan; “Kararda dava konusu edilen ‘Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin’ yürürlükten kaldırıldığı; ancak yeni yönetmelikte de öğrenci andına yer verilmediği belirtilerek; “Menfaat ihlalinin ve hukuka aykırılık iddialarının devam etmekte ve geçerli olduğunun kabulü ile işin esasının incelenmesi gerekli görülmüştür” denildiğini de kaydetti.

“Öğrenci Andının yeniden okullarda okutulması bir gereklilik ve zorunluluktur”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan; bu yargı kararıyla birlikte Öğrenci Andının yeniden okullarda okutulmasının bir gereklilik ve zorunluluk olduğunu da söyleyerek; Öğrenci Andının okullarda okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı’na da yazılı başvuruda bulunduklarını da açıkladı.

“Öğrenci Andımızı yeniden çocuklarımıza armağan edin”

Geylan, “Bazı marjinal çevrelerin Öğrenci Andını ırkçı olarak itham eden söylemleri bu kararla birlikte çöp olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, milli varlığımızla sorunu olan; Türk milli kimliğine alerji duyan bu ayrılıkçılara geçit vermemeli, toplumuzun büyük çoğunluğunun sesine kulak vererek; Danıştayın bu kati kararı doğrultusunda Öğrenci Andının yeniden okullarda okutulmasını sağlamalıdır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a sesleniyoruz: “Türküm, doğruyum, çalışkanım diye haykıran, “Varlığım; Türk varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türküm diyene!” demekten gurur duyan çocuklarımıza Öğrenci Andımızı yeniden armağan edin!” diye konuştu.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica