Ekonomi

3 yıl süreli kamu harcamalarında tasarruf genelgesi

3 yıl süreli kamu harcamalarında tasarruf genelgesi Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kamu harcamalarında ‘tasarruf’a gidilecek. Zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak. 3 yıl süreli kamu harcamalarında tasarruf genelgesi detaylar haberimizde…

3 yıl süreli kamu harcamalarında tasarruf genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları” ile ilgili genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede Erdoğan, ‘makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek’ için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programı uygulayacağını vurguladı. Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan;
-“Kamu harcamalarında tasarruf yapmak,
-enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak,
-yurt içi tasarrufları artırmak,
-cari işlemler açığını azaltmak,
-kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek,
-makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir” ifadesini kullandı.

“İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek”

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklarda azami düzeyde tasarruf edileceği belirtilen genelgede, şöyle denildi: “Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

“Sermaye stokunun verimli ve etkin kullanılması…”

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir.”

“Orta Vadeli Programına göre öncelikler ve mali çerçeve esas alınacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan’da yer alan amaç ve politikalar ile öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağını aktardı. Orta Vadeli Program ve Mali Plan’la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı bilgisini veren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Zorunlu haller dışında yeni proje alınmayacak”

“Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.”

Bütün kuruluşlara talimat…

Genelgede, bütün kuruluşların da ‘2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları talimatı verildi.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica