Sağlık

27 bin öğrenciye 1 sağlık personeli

27 bin öğrenciye 1 sağlık personeli CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in bilgi edinme başvurusuna gelen yanıtlara göre; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için Türkiye genelinde, devlet okul ve pansiyon bünyesinde ilkokullarda 378, ortaokullarda 875; ortaöğretimde 3 bin 527 olmak üzere toplamda 4 bin 780 revir bulunuyor. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayısı ise 550. Buna göre, devlet okullarında 3 bin 72 öğrenciye 1 revir, 26 bin 670 öğrenciye 1 sağlık personeli düşüyor. 27 bin öğrenciye 1 sağlık personeli detaylar haberimizde…

27 bin öğrenciye 1 sağlık personeli

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in bilgi edinme başvurusuna verilen yanıtta; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için Türkiye genelinde, devlet okul ve pansiyon bünyesinde ilkokullarda 378, ortaokullarda 875; ortaöğretimde 3 bin 527 olmak üzere toplamda 4 bin 780 revir bulunduğu belirtildi. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayısı ise 550 olarak açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2016-2017 1’inci dönem örgün eğitim istatistiklerine göre; devlet okullarında okuyan öğrenci sayısının 14 milyon 684 bin 664 olduğu düşünüldüğünde; devlet okullarında 3 bin 72 öğrenciye 1 revir, 26 bin 670 öğrenciye 1 sağlık personeli düşüyor. 27 bin öğrenciye 1 sağlık personeli

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gelen yanıtta, Türkiye geneli özel okul ve pansiyon bünyesinde revir-doktor oda sayısı bin 793; sağlık personel sayısı ise 2 bin 321 olarak açıklandı. Revir bulunmayan okullarda eğitim gören çocuklarımızın ve personelin gerek duyduğu ilkyardım hizmetinin ise en yakın sağlık kuruluşu tarafından sağlandığı kaydedildi. 27 bin öğrenciye 1 sağlık personeli

“İlkyardım Serfitikası olan Öğretmen sayısı sadece 224”

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı’nda ilkyardım eğitimi alan ve sertifika sahibi olan öğretmen sayısının 224 olduğu belirtilirken; bu belgelerin 135’inin ilkyardım eğitici sertifikası, 90’ının ilkyardımcı sertifikası olduğu belirtildi.

Gelen yanıtta ayrıca, Türkiye genelinde 78 bin 542 öğretmenin ilkyardımcı eğitimine alınmasının planlandığı, ilkyardımcı yetiştirmek üzere, 80 il merkezinde birer ancak; İstanbul’da 2 tane “İlkyardım Eğitim Merkezi”, İlkyardım Eğitimcisi yetiştirmek üzere; Ankara’da 1 tane “İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi” kurulduğu açıklandı. Ankara’da açılan “İlkyardım Eğitici Eğitim” merkezinde 34 öğretmenin eğitimi tamamladığı, toplamda 160 eğiticiye eğitim verileceği belirtildi.

Öte yandan, Adıgüzel’in son 10 yıl içerisinde Türkiye genelinde, okul sınırları içerisinde ilk yardım müdahalesi geciktiği için hayatını kaybeden öğrenci sayısına ilişkin sorusuna verilen yanıtta; Bakanlığa intikal eden husus bulunmadığı ifade edildi.

“Çocuklarımız İlkyardım hizmetinden yoksun”

Gelen cevaba ilişkin konuşan Adıgüzel, “Devlet okullarında okuyan öğrencilerimizin büyük bir kısmı nitelikli sağlık ve ilkyardım hizmetinden yoksun. 14 milyon 684 bin 664 öğrenciye düşen revir sayısı 4 bin 780, sağlıkçı sayısı ise 550. Daha vahimi ise, ilkyardım sertifikası olan eğitimci sayısı. Her ne kadar Bakanlık bu sayının artırılacağına yönelik çalışmalar yapıldığını belirtmiş olsa da, şu anki mevcut durum çocuklarımız ve okullarda görev yapan eğitimcilerimiz; personelimiz açısından vahim bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Erenköy Kız Lisesi’nde okurken ders esnasında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Şilan Gürer örneğini hatırlatan Adıgüzel; “Şilan’ın ölümünün ardından başta ailesi, arkadaşları ve veliler; okulda revir veya bir sağlık personeli olmadığından, rahatsızlığının geç fark edildiğini ve müdahalede geç kalındığını ifade ediyorlar. Her ne kadar Bakanlık kendilerine intikal eden bir husus olmadığını belirtse de; okulda erken müdahale edecek bir sağlık personeli bulunsaydı, belki Şilan bugün aramızda olurdu” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz Haziran ayında yayımlanan MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğine de atıfta bulunan Adıgüzel; “İlgili yönetmelikle birlikte yeni açılacak eğitim kurumlarında, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen sayıda çalışan bulunan kurumlarda; iş yeri sağlık ve güvenlik birimi ve revir odası bulunması zorunlu hale getirildi. Ancak eğitim hayatına hâlihazırda devam eden ve bünyesinde revir, sağlık personeli bulunmayan okullara ilişkin adımlar da biran önce atılmalı. Tüm okullarda revir olacak ve bir sağlık personeli istihdam edilecek şekilde gerekli düzenlemeler hayata geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, bilgi edinme kapsamında şu sorulara yer vermişti:

1- Türkiye genelinde ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim veren devlet okullarının kaç tanesinde revir bulunmaktadır? Bunların kaçında sağlık personeli bulunmaktadır? Türkiye genelinde sağlık personeli bulunan devlet okulu sayısı kaçtır?

2- Türkiye genelinde ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim veren özel okulların kaç tanesinde revir bulunmaktadır?

3- Revir bulunmayan okullarda eğitim gören çocuklarımızın ve personelin gerek duyduğu ilkyardım hizmeti nasıl sağlanmaktadır?

4- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, yalnızca yatılı okullarda revir bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak çoğu zaman zorunlu olmasına birlikte yatılı okullarda revir olmadığı; bazı durumlarda revir olması karşın sağlık personeli olmadığına dair şikâyetler dile getirilmektedir. Türkiye genelinde yatılı okullarda bulunan revir ve istihdam edilen sağlık personeli sayısı kaçtır?

5- Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen öğretmen, idareci ve yardımcı personel olmak üzere ilk yardım eğitimi alan ve sertifika sahibi olan kişi sayısı kaçtır? Bu sayının artırılması ve tüm eğitim personelinin ilk yardım eğitimi almasına yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

6- 2017 yılı bütçesinde okullarda ilk yardım eğitimi için ayrılan bütçe ne kadardır? 2018 yılı bütçesinde bu yönde ayrılması düşünülen pay ne kadardır?

7- Son 10 yılda Türkiye genelinde, okul sınırları içerisinde ilk yardım müdahalesi geciktiği için hayatını kaybeden öğrenci sayısı kaçtır?

8- Halihazırda ülkemizde iş arayan hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramedik sayısı kaçtır? Üniversite mezunu olan hemşire; acil tıp teknisyeni ve paramediklerin kurulan revirlerde istihdam edilmesinin sağlık sektöründeki işsizlik oranını da düşüreceği göz önünde bulundurulduğunda; önümüzdeki süreçte tüm okullarda revir açılması ve sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin Bakanlık bünyesinde herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Yandex.Metrica